top of page
  • Rebeka Skibińska

Czy mogę nadpłacać kredyt?

Tak. Możesz. Warto jednak poznać zasady nadpłacania kredytu. Gdy nadpłacasz kredyt możesz wybrać, czy chcesz skrócić okres kredytu, czy obniżyć ratę. W zdecydowanej większości wypadków nadpłaty kredytu konsumenckiego są bezpłatne. Oznacza to, że nie poniesiesz dodatkowych kosztów związanych z nadpłatą, a bank obniży proporcjonalnie część Twojego zobowiązania. Poza tym zgodnie z orzeczeniem Trybunału masz prawo żądać proporcjonalnego zwrotu poniesionych kosztów kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Nieco inaczej wygląda nadpłata kredytu hipotecznego. Jeżeli w ciągu pierwszych 3 lat dokonasz nadpłaty kredytu, bank może pobrać od Ciebie prowizję, której wysokość nie może przekroczyć 3% kwoty kredytu spłacanej przed terminem. Czy Ci się to opłaci?


Warto przeanalizować co zyskujesz:


- obniżasz miesięczne zobowiązanie

- redukujesz koszt kredytu hipotecznego

- zwiększasz swoją zdolność kredytową

- zwiększasz swój komfort psychiczny.


Wady nadpłaty kredytu:


- zmniejszasz wysokość swoich oszczędności na „czarną godzinę”

- przez pierwsze 3 lata ponosisz dodatkowy koszt nadpłaty kredytu hipotecznego – część banków nie pobiera rekompensaty za wcześniejszą spłatę

- zmniejszasz swoje możliwości inwestycyjne.nadpłata kredytu ekspert finansowy radzi rebeka skibinska chelm lubelskie


Tak więc jeśli zastanawiasz się czy nadpłacić kredyt, rozważ wszystkie za i przeciw i podejmij najlepszą decyzję dla siebie!


bottom of page